Tel: 0 216 378 56 38 - 0 216 394 31 84

Bilgisayarın Tarihçesi


Bilgisayarın tarihçesi kısaca bahsetmek gerekirse insanoğlunun ilk zamanlar ihtiyaçları basit ve azdı. İhtiyaçlar zaman geçtikçe artmaya başladı. Bu ihtiyaçlardan biride hesaplama aletleridir. Tarihin en eski hesaplama aleti abaküstür. 2000 yıldan fazla süredir bilinmekte ve kullanılmaktadır. Dijital hesaplama makinesi Blaise Pascal tarafından 1642 tarihinde yapılmıştır. Bu aygıt sadece toplama ve çıkartma yapabiliyordu. Toplama çıkartma çarpma ve bölme işlemi yapabilen ilk mekanik bilgisayarı Alman matematikçi Gottfried Wilhelm von Leibniz tarafından 1694 tarihinde tasarlamıştır. Leibniz tarafından yapılan bu bilgisayar yaygın olarak kullanılmıştır. Bilgisayar tarihinin başlangıcı ingiliz bir matematikçi olan Charles Babbage (1791-1891) ile başlamıştır. Makineler ile matematik arasında doğal uyuma dikkat çekmiştir. farklar makinesi adında bir makine önermiştir.

İkinci dünya savaşının başlamasıyla bilgisayara olan ihtiyaç gittikçe artmıştır.  Alman mühendis Konrad Zuse uçak ve roketler için Z3 adında bir bilgisayar geliştirdi. İngilizler ise Almanların mesajlarını çözmek için 1944 tarihinde Colossus adlı gizli kodları çözebilen bilgisayar yaptılar. Savaş nedeniyle Amerikan hükümeti ve Pennsylvania Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilmiş UNIAC (Elektronic Numerical İntefator and Compurter) adı verilen çok büyük bir bilgisayar yapıldı. Bu bilgisayar 18000 vakum tüpü, 70000 direnç ve 5000000 lehim noktalarına sahipti. 160 kw elektrik tükettiğinden Philadephi deki ışıkların sönük yanmasına sebep oluyordu ama IBM ile çalışan Howard H. Aiken tarafından üretilen Mark I adını verdiği bilgisayardan 1000 kat daha hızlıydı.

Bilgisayarın Tarihi, 1948 yılında transistörlerin keşfi ile bilgisayar gelişimi iyice artmaya başladı. Transistörler  büyük hantal vakum tüplerin yerine kullanılıyordu. Bilgisayarların daha güçlü, daha az enerji tüketen, daha hızlı, daha güvenilir ve ön önemlisi daha küçük olmasını transistörler sağladı. Programlamada da önemli değişiklikler oldu. Makine dili ile assembly dili yer değiştirdi. böylelikle kısa programlama kodlarıyla karmaşıklık giderildi. Transistörler vakum tüplerin yerini alsa da büyük miktarda ısı yayıyorlardı ve bilgisayarın iç parçalarının bozulmasına neden oluyorlardı. Bu nedenle 1958 yılında Texas Instrumment deki mühendislerden Jack Kilby Tümleşik devreyi geliştirdi. Tümleşik devreden sonra boyutlar daha da küçülmeye başladı. 1980 yılında bir yonga üzerine binlerce bileşenin yüzlercesi sıkıştırıldı. Bilgisayarların boyutları daha da küçülmeye ve fiyatları da düşmeye başladı.

Bilgisayarın Tarihi, 1981 yılından sonra evde işyerinde ve okulda bilgisayarlar kullanılmaya başlandı. 1981 de 2 milyon olan bilgisayar sayısı 1982 de 5,5 milyona ulaştı. Günümüzden sonraki bilgisayar sistemleri insanlarla sohbet edebilen, görsel girdiler kullanan özellikleri olması hatta savaşabilecek robot üretimleri beklenmektedir.

Özet olarak açıklamak gerekirse;

  1. Kuşak (1950-1958): Lambalı teknolojiye dayanan Eniac benzeri çok büyük aygıtlar.
  2. Kuşak (1958-1964): Transistör kullanan bilgisayarlar.
  3. Kuşak (1965-1971): Transistör yerine tümdevre kullanan bilgisayarlar. Bu dönemde bilgisayarları kendi aralarında iletişim de kurabiliyorlar.
  4. Kuşak (1972-günümüz): Günümüz bilgisayaları.

Farklı Bir Açıklamayla Bilgisayarın Tarihçesi

Bilgisayarın tarihçesi milattan önceye dayanmaktadır. İnsanoğlu sayma gereği duyduğunda ilk olarak parmaklarını kullanmıştır. Sayıların toplanması için ilk olarak düğümlü ipler ve daha sonrada abaküs adı verilen hesaplama araçlarını kullanmışlardır. (MÖ 600) Zamanla matematik bilimindeki gelişmeler hesaplayıcılara da yansımıştır. 1621 yılında ilk hesap cetveli 1642’de Blaise Pascal tarafından toplama ve çıkarma makinesi 1671’de Leibnizt tarafından dört işlem makinesi geliştirilerek mekanik hesaplayıcıların temelleri atılmıştır. 1810 yılında ise mekanik hesaplayıcılar piyasaya sürülmüştür. 1854 yılında ise ABD’de yapılan nüfus sayımının Herman Hollerith tarafından geliştirilen delikli kart sistemi ile çalışan makine kullanılarak yapılması, normal nüfus sayımının 1/3’ü kaderlik kısa bir sürede gerçekleştirilmiş oldu. 1940 yılında vakumlu tüpler bilgisayarda kullanılmaya başlanmıştır. İlk mekanik bilgisayar II. Dünya savaşı sırasında ABD’de yapılmış olan MARC-1’dir. Marc-1’in icadından kısa bir süre sonra askeri amaçlarla geliştirilen Eniac ile elektronik bilgisayarların kullanılmasına başlanmıştır. 1948 yılında transistörlerin kullanılması ile birlikte bilgisayarların ağırlığı azalmaya, hacimleri küçülmeye, bellek kapasitesi ve hızları artmaya başlamıştır. Bu arada programlama dilleri geliştirilmiştir. (Pascal, Basic, Cobol, Fortran) 1964 yılında ise birden fazla transistor birleştirilerek ortaya çıkan birleşik devrelerin bulunmasıyla bilgisayardaki gelişmeler hızlanmıştır. Entegrelerin kullanılmasıyla bilgisayarlar küçülmüş işlem hızları, erişim hızları, hafıza kapasiteleri büyümüş ve yaygınlaşmışlardır. Günümüzde ise entegre devrelerin yerine silikon üzerinde geniş çapta birleşmiş devreler kullanılarak bilgisayarlar hız, kapasite ve fiyat açısından daha da yaygınlaşmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

 

Bilgisayarın Atası ve İlk Bilgisayar
ENIAC, gelişmiş bilgisayar teknolojisinin ilk yansıması olarak tarihe geçmiştir. ENIAC ( Electronic Numerical Integrator And Computer ) açılımının kısaltılmışıdır. Türkçe olarak ise elektronik sayısal entegreli hesaplayıcı olarak bilinmektedir. İlk bilgisayar, yaklaşık 27  ton ağırlığın da ve 167 metrekare genişliğine sahip devasa bir makinedir. ENIAC, maliyeti 500.000 dolar olarak bilinmekte ve 150 Kilowatt enerji tüketmekteydi. Tüm bunlara rağmen ilk bilgisayar eşitlikleri karşılaştırabilme, dört işlemi çözme ve kare kök hesaplaması yapabilmekteydi. Bu tür sayısal ve mantıksal işlemleri yapabildiği için ilk bilgisayar unvanını kazanmıştır. İlk bilgisayarın nasıl olduğunu merak edenler aşağıda ilk bilgisayara ait videoya bakabilirler.

ENIAC’ın Hesaplama Kapasitesi ve Programlanması
2. dünya savaşında atılan bir füzenin hesaplanması el ile yaklaşık 20 saat gibi bir süreyi almaktaydı. ENIAC ise bu işlemi 15 saniye gibi kısa bir süreye düşürmüştü. Tüm bu işlemler binlerce röle,kristal diyot, rezistans ve kapasitör yardımıyla yapılmaktaydı. İlk bilgisayar saniyede 385 çarpma işlemi veya 38 bölme yada kare kök işlemi yapabiliyordu. Hafızasında ise 200 sayıyı saklayabiliyordu.

6 bayan operatör ile kontrol ediliyor ve programlanma işlemi elle kontrol edilen anahtarlar ve kablolardan oluşmaktaydı.

ENIAC, 1947 yılında tam anlamda çalışmaya başlamış ve 2. dünya savaşının son bulmasından dolayı bilimsel araştırmalar ve endüstriyel çalışmalar için kullanılmış ve 1955 tarihinde yerine daha az enerji tüketen cihazlar yapıldığından fişi çekilerek emekliye ayrılmıştır. Şuan Amerikan Ulusal Müzesinde sergilenmektedir.

ENIAC’tan sonra buna benzer pek çok cihaz üretilmiş olmasına rağmen bunlar sadece ilk bilgisayarın hızlanmasına ve daha az enerji maliyetine çözüm üretebilmişlerdir. Bundan dolayı ilk bilgisayar kategorisinde yer alabilecek MARK I, UNIVAC, EDVAC gibi cihazlardan bahsetmiyorum.

bilgisayar-tarihi-2-wasd-red1

 

İlk Kişisel Bilgisayarlar
ENIAC, her ne kadar ilk bilgisayar olarak biliniyor olsa da sadece sayısal mantıkla hesaplama yapabilen büyük hacimli bir hesap makinesidir. İlk kişisel bilgisayar olarak Altair 8800 gösterilmesine rağmen bu bilgisayar ekrana ve klavyeye sahip değildir. Bundan dolayı gerçek anlamda ilk bilgisayar IBM PC olarak gösterilmesi daha uygun olacaktır.

İlk Kişisel Bilgisayar – IBM PC

İlk kişisel bilgisayar ise en azından bir ekrana sahip olabilmeli ve daha gelişmiş depolama birimlerine sahip olabilmelidir. Bu özellikler ise ancak 1947 yıllarında transistör’ün keşfi ile mümkün olacaktır. Transistörler entegre haline getirilerek üretilmeye başlanması ile ilk denetleyiciler sonrasında ise ilk işlemci üretilmiştir. İlk işlemciden sonra ise bilgisayar boyutu gittikçe küçülmüştür. İlk işlemcili bilgisayarda Intel 8086 mimarisi kullanıldı. Bu amaçla tarihin ilk kişisel bilgisayarı için en büyük çalışma IBM firması tarafından yapıldı ve Tarih de ilk kişisel bilgisayar IBM PC olmuştur. Bu bilgisayarda ilk olarak Floppy disket sürücü (yani disket sürücü) ile veri saklandı.  Sonrasında IBM bu PC’ye sabit disk ekledi. IBM kısa süre içerisinde pek çok model çıkarmıştır. IBM’in bir diğer özelliği ise ilk DOS sistemli işletim sisteminin kullanılmasıdır. IBM, ilk kişisel bilgisayarını ürettikten sonra bunu çalıştıracak yeni bir sistem arayışına girmiş ve bu amaçla Microsoft ile anlaşarak Windows’un temelini oluşturan ilk DOS sistemi pek çok hata ile üretilmiş ve sonrasında geliştirilerek kişisel bilgisayarlarda ki yerini almıştır. IBM PC 16 haziran ile 3o. yılını tamamlamıştır.

 

bilgisayar-tarihi-wasd-red-21

 

Garajdan Çıkan Kişisel Bilgisayar Apple II
İki üniversite öğrencisi olan Steve Jobs ve Steve Wozniak ilk kişisel bilgisayar kategorisinde tarihe geçecek ilk bilgisayarlarını Jobs’ın ailesinin evlerindeki garaj da üreterek piyasaya sürerler. Apple II, 1977 yılında ilk olarak piyasaya sürülmüş olmasına rağmen 1993 yılına kadar geliştirilerek birden fazla model sunularak uzun süre satılmıştır. Apple II, II+, IIe, IIc, IIgs serileri ile piyasaya sürülmüştür. Daha sonra ilk Macintosh üretildikten sonra Apple II üretimi sonlanmıştır. Apple, bu kişisel bilgisayar ile piyasaya girmiş ve Microsoft’tan sonra günümüze kadar bilgisayar teknolojisine öncülük eden bir firma haline gelmiştir. Apple II’nin en ilginç sloganı ise Biz, Adem’den beri en orijinal elmanın kullanımını arıyoruz. olarak bilinen we’re looking for the most original use of an apple since adam dir.

 

apple-ii-bilgisayar-tarihi-wasd-red-1024x6921

 

Aşağıda ilk kişisel bilgisayar örneği olan Apple II’nin tüm versiyonlarını görebilirsiniz.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=2_iNKWO3RXY” showinfo=”0″]

Macintosh Bilgisayarları Kişisel Bilgisayar Olarak Yerini Alıyor
Apple 1984’de, çıkardığı diğer ürünlerini bırakarak ilk fare ve klavyeye sahip ekranlı kişisel bilgisayarı piyasaya sürüyor. Bu bilgisayar Mac OS sistemleri ile entegreli olarak sunulur ve oldukça rağbet görür. Mac olarak da bilinmektedir. Günümüzde Mac Pro, IMac, Macbook serileri ile hala varlığını sürdürmektedir.  Macintosh fare ile piyasaya sunulan ilk bilgisayarlar listesinde yer almayı başarmıştır. Bunun dışında ilk kullanıcı ara yüzüne sahip bilgisayar olarak da bilinmektedir. Yakın bir zaman da üretilen ilk Macintosh bilgisayar ebay ile açık artırmaya çıkarılmıştı. Bu durum ile Türkçe güzel bir yazıyı sizlere sunuyorum. Yorumları ile birlikte harika bir içerik haline gelmiş. İlk Mac açık artırması

İlk Taşınabilir Bilgisayarlar
Gelişen teknoloji, bilgisayar teknolojisini her geçen gün daha da küçülttü ve artık taşınabilir bilgisayar üretme vakti gelmişti. Bu fikir ilk başta sadece çocukların basit işlemleri yapabilmesi için Alan Kay tarafından Dynabook adı ile tanıtıldı. Alan Kay, bu fikri 1967 yılında atmıştı ve o zamanın şartlarında ucuz,şarj edilebilir ve kişisel bilgisayar teknolojisine yakın cihaz üretilemediği için 1967’de 2o kg ağırlığında Xerox NoteTaker adı ile ilk prototip taşınabilir bilgisayar üretildi. Tüm bunlara rağmen aslında oldukça yeni bir tarihi vardır. İlk defa 2004 gibi yakın bir tarih de taşınabilir bilgisayar modelleri masaüstü modellerden daha çok satılmıştır. Bu bilgisayarlar laptop (diz üstü) olarak da bilinirler. Notebook serisi ile laptop üretimi bitmiştir.

 

ilk-dizustu-notebook-toshiba-wasd-red-1024x576-11

 

İlk Taşınabilir Bilgisayar Osborne I Oldu
Tüm bunlara rağmen ticari anlamda ilk taşınabilir bilgisayar ise ancak 1981’de Osborne I adı ile tanıtılacaktı. Osborne I, ilk başta bataryasız olsa da sonraki sürümlerinde yaklaşık 1 saat kapasiteli batarya ile piyasaya sürüldü. Osborne ilk taşınabilir bilgisayar olmasa da o dönem de satışa sunulan ilk Portable bilgisayar olarak tarihe geçti.

Osborne I Özellikleri, yaklaşık 10 Kg ağırlığında ve 500 sayfalık bir kullanım kataloğu ile satılmıştır. Sabit disk yerine iki disket ile kontrol edilmekteydi. seri ve paralel yazıcı portları ve modem portu ile oldukça iyiydi.  64 KB ram ve Intel 8080 işlemcisi vardı.

Apple Powerbook Piyasada
Osborne I ilk satılan taşınabilir bilgisayar olarak tarihe geçerken Apple Powerbook adı ile bugünkü Macbook serilerinin temelini oluşturan ilk taşınabilir bilgisayarını sundu. Bu bilgisayarın en büyük önemi ise günümüz laptop ve notebook tasarımlarının temelini oluşturuyor olmasıdır.

 

apple-powerbook-wasd-red-1024x9821

 

 

IBM PC Convertible da Piyasada
Bir diğer bilgisayar üreticisi IBM PC Convertible ile ilk taşınabilir bilgisayarlarını piyasaya sürdüler. Compaq taşınabilir bilgisayarlar IBM PC Convertible’ın çekirdeğini oluşturmaktadır.

Tablet Bilgisayarlar
Günümüzün en popüler bilgisayar modeli olarak karşımıza tablet bilgisayarlar çıkmıştır. İlk olarak 2003-2004 yılları arasında Microsoft tarafından duyuruldu. Hatta Windows Vista ilk olarak tablet uyumlu Windows modeli oldu fakat Vista’nın Masaüstü bilgisayarlarda bile rağbet görmediği düşünüldüğünde başarıya ulaşması oldukça zor bir ürün oldu. Yüksek fiyatı ve beğenilmeyen arayüzü ile Microsoft tabletleri piyasaya sürülmedi.

 

tablet-pc-wasd-red-1024x6831

 

İlk Tablet Apple’ın IPad’i Oldu

Microsoft’un tabletinden sonra herkes tablet bilgisayar için daha beklemek gerektiğini düşünürken Apple, Ipad ile ilk tablet bilgisayarını tanıttı. Ipad, IOS sistemi ile piyasaya sürülen ilk tablet bilgisayar olarak piyasaya sürüldüğün de tarih 27 Ocak 2010’u gösteriyordu.

Sonrasında ise, Samsung, Android işletim sistemi ile ilk tableti Galaxy’i piyasaya sürdü.