Tel: 0 216 378 56 38 - 0 216 394 31 84

Sanallaştırma Nedir?Sanallaştırma aslında yeni değildir. Sanallaştırmanın geçmişi çok eskiye dayanır. Sanallaştırma ilk 1950 yıllarında düşünülmeye başlandı. 1960 yılının başında IBM firması Time Sharing Computing’ çıkarmıştır. 1970’lerde sanallaştırma biraz daha gelişmiştir. IBM tarafından mainframe bilgisayarlar bu dönemde üretildi. mainframe bilgisayarlar bir işletim sisteminin birden fazla oturumunu aynı anda, her birini birbirinden bağımsız çalıştırıyordu. Bugünün terminal sunucusu olarak düşünebiliriz. Sanallaştırmanın en çok bilinen örneği “Java Sanal Makinesidir. Java Sanal Makinesinin amacı, üzerinde çalışan uygulamaları bulunduğu işletim sisteminden bağımsız olmasını sağlamaktır

1991 yılında açık sistemler olarak tabir ettiğimiz x86 sistemleri sanallaştırmaya uyarlama sonucunda bilgi teknolojilerinin kullandığı sistem durumuna girmiştir. 2000 li yıllarda Vmware, Sun, Microsoft gibi firmalar sanallaştırma sistemlerini satmaya başlamışlardır. Günümüzde sanallaştırma konusunda AMD ve Intel gibi donanım sağlayan firmalar sanallaştırma teknolojisi için yeni teknolojileri piyasaya sürmektedir.

Sanallaştırma Nedir?

Sanallaştırma donanım, yazılım, uygulama, ağ ve depolama gibi farklı katmanlardaki kaynakları birbirinden yalıtarak kullanılmasını sağlarlar. Kısacası fiziksel yapıyı mantıksal hale getiren ve kaynakları daha verimli kullanmamızı sağlayan yazılım teknolojisidir. Birçok fiziksel kaynağı (ram,disk,işlmeci…v.b) tekbir mantıksal kaynak olarak çalıştırabilmektedir.

 

sanallastirma-vt-wasd-red1

Sanallaştırmanın ilk başlardaki amacı kullanılmayan, atılda kalan kaynakları geri kazanıp, aynı anda tek bir fiziksel sunucu üzerinde birden çok işletim sistemini çalıştırmaktı. Şimdilerde ise sunucu, masaüstü, uygulama ve ağ gibi her katmanda sanallaştırma teknolojisi kullanılmakta.

Sanallaştırma yazılımları

Sanallaştırma yazılımları ücretli ticari ve ücretsiz sanallaştırma yazılımları olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Ücretli Ticari Sanallaştırma Yazılımları

Temel seviye ürünler ve profesyonel sürümleri mevcuttur. Temel seviyedeki yazılımlar Vmware Workstation, Wmware Fusion ve Paralles Desktop olarak sıralanbilir. Profesyonel olarak kullanılanlar ise; Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hper-V ve Parallels Server

Ücretsiz Sanallaştırma Yazılımları

Ücretsiz yazılımlar  Windows gibi işletim sistemleri üzerine ve aynı anda birden fazla işletim sistemi kurulabilir. Linux gibi farklı bir platformu olan işletim sistemleriyle çalışabilmektedir. Snapshot alabilme gibi özellikleri bulunur.  Sun Virtual Box, Vmware Player, Citrix XenServer, Vmware ESXI server ve Microsoft Hyper-V ürünleri ücretsiz sürümleri yada demo sürümleri vardır.

Sanallaştırma Çeşitleri

Sanallaştırma denilince, öncelikle Sunucu Sanallaştırması anlaşılmasına rağmen, farklı bilişim kaynaklarının sanallaştırılmasına yönelik olarak farklı sanallaştırma tipleri bulunmaktadır. Bu sanallaştırma tiplerinin bir kısmını ele alırsak;

Sunucu Sanallaştırma

Bilgi teknolojilerinde en sık kullanılan sanallaştırma tipidir. Sunucu donanımı üzerine kurulan sanallaştırma yazılımı ile sunucu kaynaklarını mantıksal birimlere bölerek işletim sistemlerini aynı anda çalıştırabilmektedir. Geleneksel yapıda uygulamalar için her bir uygulamaya farlı sunucular ihtiyaç duyulur. Active Directory için farklı bir sunucu, ftp için farklı bir sunucu kullanılmaktadır. Donanım teknolojileri çok geliştiğinden sunucunun kaynakları büyük oranda atıl durumda kalmaktadır. Sunucu sanallaştırma bunların önüne geçerek verimliliği artırmıştır. Daha az sayıda sunucu kullanımı daha düşük düzeyde donanım, enerji ve yönetim giderleri sağlayarak maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olacağı gibi, daha dinamik bir BT altyapısı oluşturulmasını sağlamaktadır

 
sunucu-sanallastirma-wasd-red1
 

Sunucu sanallaştırma çok sayıda işletim sistemini tek bir fiziksel makine üzerinde sanal makineler olarak işletme olanağı sağlamaktadır. Sunucu sanallaştırmadan sonra Fiziksel sunucu kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılır, enerji ve soğutma giderleri azalır, kurulum ve bakım masraflarından tasarruf sağlanır ve yeni sunucu gerektiğinde hızlıca kurulumu sağlanır. Sunucu sanallaştırması bilgi teknolojileri birimlerinde oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Masaüstü Sanallaştırma

Masaüstü sanallaştırma ile karmaşık masaüstü ortamlarının yerini uç noktalarda thin client gibi ince istemciler, arka uçta da güçlü sunucular almaktadır. Her masaüstü için, sunucuda sanallaştırma yazılımı kullanılarak bir işletim sistemi sanallaştırılmakta, var olan kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmaktadır. Son kullanıcı bilgisayarlarının sanallaştırılarak veri merkezine taşınmasını, ardından son kullanıcılara network üzerinden sunulmasını sağlayan teknolojiyi ifade etmektedir. Masaüstü sanallaştırma, kullanıcıların herhangi bir yerden istedikleri an sanal bilgisayarlarına ulaşmalarını sağlamaktadır.

Uygulama Sanallaştırma

Uygulama sanallaştırma adından da anlaşılacağı üzere uygulamalarımızı sanallaştırarak kullanıcı bilgisayarlarına dağıtmamızı sağlamaktadır. Buna örnek verecek olursak bir Office yazılımını kullanıcının kendi bilgisayarına değil de sunucu üzerine kurularak ve bu uygulama sanallaştırılarak tıpkı kullanıcının kendi bilgisayarında yüklüymüş gibi kullanmasını sağlamaktadır.

Geleneksel yapıda, her bir uygulamanın işletim sistemine teker teker kurulması gerekmektedir. Uygulamanın farklı sürümlerini aynı bilgisayar üzerinde çalıştırmak çoğu zaman sorunlara yol açmaktadır. Kullanıcı sayısının fazla olduğu kurumlarda uygulamaları kurmak, güncellemek yoğun mesai gerektirmektedir. Uygulama sanallaştırma ile işletim sistemi ve uygulama katmanı arasındaki bağ koparıldığından geleneksel yapıdaki zorluklar önemsiz hale gelmektedir. Uygulama sanallaştırma ile yönetim maliyetleri düştüğü gibi isçilik ve yatırım maliyetleri de düşmekte olup kullanıcıların uygulamalara erişilebilirliği artmaktadır.

 Veri Depolama Sanallaştırması

Günümüzde veriler gittikçe artmaktadır ve veriler bir o kadar da önem taşımaktadır. Veri depolama alanına duyulan ihtiyacın sürekli olarak artmasıyla işletme maliyetleri de artmaktadır. Sanallaştırma ile veri depolama alanları daha kritik hale gelmektedir. Veri merkezlerinde SCSI, SAS, ISCSI depolama aygıtları kullanılabileceği gibi daha fazla performans ve gelişmiş özelliklerini kullanmak için daha pahalı fiber depolama aygıtları da tercih edilmektedir. Sanallaştırma çözümlerinde yüksek kullanılabilirlik sağlanabilmesi için cluster yapısında kurulması, bunun için de fiziksel sunucular tarafından ortak erişilebilir veri depolama alanının bulunması gerekmektedir.

Depolama alanı sanallaştırması ile disk kaynakları %50 daha verimli kullanılır. Daha az disk ihtiyacı olduğundan satın alma ve enerji maliyeti azalır. Yedekleme süresi daha da kısadır. Farklı depolama üniteleriyle bir arada yönetilebilir

Oturum Sanallaştırma

Oturum sanallaştırmada işi sunucu bilgisayarlar yapmakta, kullanıcılar ince istemciden veri girişi yaparak işlemlerini kendi terminal ekranlarından görmektedirler. Kullanıcılar sisteme RDP yöntemiyle bağlanırlar. Terminal Servis hizmeti ile sunucu üzerindeki uygulamaların farklı oturumlarda birbirinden bağımsız olarak çalışması sağlanmaktadır. Kullanıcı tarafında ince istemci kullanılarak son kullanıcı tarafındaki maliyet azaltılmakta, uygulamaların merkezi noktadan yönetilmesi sağlanmaktadır.

Ağ Sanallaştırma

Network sanallaştırma ağlar arasında yalıtım ve ağ güvenliği, network kaynaklarının daha iyi düzeyde kullanımının sağlanması, fiziksel port adetlerinin büyük ölçüde azaltılması gibi çok çeşitli avantajları beraberinde getirmektedir. Ağ sanallaştırma, sunucu ve masaüstü konsolidasyonunda olduğu kadar fiziksel ekipmanlarda azalmaya götürmese de fiziksel switch, port, kablolama vb. giderleri azaltarak network altyapılarında esneklik sağlamaktadır.